ยินดีต้อนรับ

Delta-T Devices มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและการผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมามากกว่า 40 ปี เราสามารถให้ความช่วยเหลือท่านในด้านการตรวจวัด การตรวจสอบและการวิจัย – และงานเฉพาะเจาะจงสำหรับท่าน
เครื่องบันทึกข้อมูล เครื่องมือทางพืชศาสตร์ เครื่องมือทางปฐพีวิทยา และหัววัดด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือชั้นนำในระดับโลกโดยมี เครือข่ายตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย อย่างกว้างขวางทั่วโลก.

โปรดเลือกสิ่งที่ท่านสนใจจากตัวเลือกด้านล่าง

แต่ละรายชื่อจะเชื่อมโยงไปยังโบรชัวร์ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลของผลิตภัณฑ์ เมื่อคลิกที่ลิงค์ใดๆ ภายในโบรชัวร์นี้ จะถูกเชื่อมต่อไปที่เว็บไซต์ Delta T Devices