เครื่องบันทึกข้อมูลและอุตุนิยมวิทยา

Delta-T มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในการผลิตเครื่องบันทึกข้อมูลที่มีคุณภาพสูง สถานีตรวจวัดสภาพอากาศและระบบการติดตามสิ่งแวดล้อม

เครื่องบันทึกข้อมูล

เครื่องบันทึกข้อมูลของ Delta-T Devices เป็นเครืองมือให้ค่าถูกต้องแม่นยำสูง น่าเชื่อถือ ใช้พลังงานแบตเตอรี่และทนต่อสภาวะอากาศ เป็นเครื่องที่ใช้งานได้อย่างหลากหลายรวมถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การติดตามด้านสิ่งแวดล้อมและการผลิตทางการเกษตร

• ฟังก์ชั่นการควบคุมอัจฉริยะ
• การบันทึกข้อมูลที่ง่ายไม่ซับซ้อน
• การติดตามแบบอัตโนมัติระยะยาว
• เหมาะสำหรับศึกษาสภาวะแวดล้อมสำหรับสถานที่ห่างไกล

ระบบเครื่องมือที่ครบชุด

Delta-T สามารถจัดหาอุปกรณ์ที่ครบชุด ได้แก่ เครื่องบันทึกข้อมูล หัวเซ็นเซอร์ ตัวจ่ายไฟ ระบบการส่งข้อมูล สายเคเบิล การติดตั้ง สามารถที่จะเลือกระบุการบันทึกแบบง่ายหรือซับซ้อนโดยปรับให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้เครื่องบันทึกข้อมูลสามารถนำไปใช้กับ หัวเซ็นเซอร์สำหรับความชื้นของดิน รังสีดวงอาทิตย์และหัวตรวจวัดสภาพอากาศ

สะดวกต่อการใช้งาน

เครื่องบันทึกข้อมูลของ Delta-T มีความ ง่ายต่อการใช้งาน ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ถูกออกแบบมาอย่างดีทำให้การเชื่อมต่อและการเก็บข้อมูลไม่ยุ่งยาก มีความสะดวกต่อการใช้งาน

เครื่องบันทึกข้อมูล – แบบย่อ

ช่องสัญญาณอะนาล็อกที่แตกต่าง ช่องสัญญาณนำเข้าเพิ่มเติม ระยะอนาล็อกที่กำหนด จำนวนการอ่าน การส่งออกไป การเชื่อมต่อ PR2
GP1 2 2 หัววัดอุณหภูมิ
2 ตัวนับดิจิตอล
1 หัววัดความชื้นดินแบบ WET
0 – 2.5 v >600,000 1 N/A
DL6 6 1 หัววัดอุณหภูมิ
1 การนับ
0 – 1.15V 16,000 1 1
DL2e 15-62 ช่องสัญญาณทั้งหมดมีประโยชน์หลายอย่างเช่น แรงดันไฟฟ้า DC / AC การสั่น การนับ ความถี่ ±4mV ถึง ±2V ตั้งระยะอัตโนมัติ (จนถึง ±50V ตัวเลือก) 64 – 128,000 2 สามารถรองรับได้ถึง 10 PR2/6
GP2 12 4 ตัวนับดิจิตอล
1 หัววัดความชื้นดินแบบ WET
170 mV ถึง 2.7V
1.4V ถึง ±1.5 V ±185mV
±23mV
จนถึง 2,500,000 2 มาตรฐาน 2
จนถึง 6 ด้วยการขยายตัว PCB

 

สถานีตรวจวัดสภาพอากาศและหัววัดค่าอุตุนิยมวิทยา

Delta-T Devices ได้ผลิตชุดอุปกรณ์สถานีตรวจวัดสภาวะอากาศและการติดตามสภาพสิ่งแวดล้อม มีหัววัดค่าแบบต่างๆ ไปจนถึงสถานีตรวจวัดสภาวะอากาศอัตโนมัติ สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ Delta-T นั้นยึดตามเครื่องบันทึกข้อมูลขั้นสูงของเรา รวมถึงขนาดกะทัดรัดและการใช้ที่ง่ายของ GP1

• สามารถใช้งานภาคสนามที่พิสูจน์แล้วในสภาวะอากาศที่รุนแรง
• สามารถบันทึกสภาวะอากาศแบบอัตโนมัติในพื้นที่ห่างไกล
• สามารถใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
• ใช้โมเด็มในการสื่อสารส่งข้อมูลระยะไกล GSM

การใช้งาน

Delta-T สถานีตรวจวัดสภาวะอากาศนำมาใช้ในการเกษตร อุทกวิทยา นิเวศวิทยา อุตุนิยมวิทยา การทดลองภาคสนาม การวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพื้นที่อื่น ๆอีกหลายพื้นที่ DELTA-T มีอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องบันทึกข้อมูล หลากหลาย ได้แก่ หัวเซ็นเซอร์ เสาอากาศและอุปกรณ์เสริมต่างๆ

หัวเซ็นเซอร์แบบต่างๆ

เครื่องบันทึกข้อมูลรุ่น DL2e ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้กับหัวเซ็นเซอร์ได้หลายแบบ ได้แก่ อุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิดิน ความชื้นในดิน ปริมาณน้ำฝน การระเหย ความกดดันของบรรยากาศ ความชื้นผิวใบ รังสียูวี อัตราสะท้อนกลับของแสง เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ รังสีดวงอาทิตย์โดยรวมและรังสีกระจาย เครื่อง DL2e สามารถขยายช่องสัญญาณเพิ่มได้ภายหลังเมื่อมีจำนวนหัวเซ็นเซอร์เพิ่มขึ้น