เครื่องมือวัดความชื้นในดิน

Delta-T Devices เป็นผู้นำในตลาดด้านการตรวจวัดความชื้นในดิน ด้วยประสบการณ์ที่มีมานานกว่า 20 ปีของนักวิจัยหัววัดค่าความชื้นในดินที่มีคุณภาพสูง หัวเซ็นเซอร์ ได้แก่ หัวเซ็นเซอร์ความชื้นในดินแบบ ML3 ThetaProbe, PR2 Profile Probe และ SM300 ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากนักวิจัยทั่วโลกในเรื่องความถูกต้องแม่นยำและความน่าเชื่อถือ

ไม่ว่าจะเป็นหัวเซ็นเซอร์แบบมือถือและพกพาหรือแบบฝังอยู่ที่ระดับความลึก
• การตรวจวัดแบบจุดเดียวหรือวัดแบบตามลำดับชั้นดิน
• หัววัดเซ็นเซอร์ส่งแบบหลายพารามิเตอร์ สำหรับค่าการนำไฟฟ้า (EC) อุณหภูมิและปริมาณความชื้น

การตรวจวัดความชื้นทั้งระบบ นอกเหนือจากหัวเซ็นเซอร์วัดค่าแบบจุดเดียวแล้ว Delta-T ยังสามารถจัดหาระบบการตรวจวัดความชื้นในดินแบบหลายจุดด้วย – โดยการใช้เครื่องบันทึกข้อมูล