พลังงาน แสงอาทิตย์

SPN1 เครื่องวัดความเข้มของแสงอาทิตย์

SPN1 ช่วยให้นักวิจัยได้ทดสอบเพื่อติดตามประสิทธิภาพของแสงอาทิตย์ PV และไซต์ CPV

• วัดรังสีตรงและรังสีกระจาย
• ไม่มีส่วนที่เคลื่อนที่
• การคำนวณ DNI
• สถานะแสงอาทิตย์
ไม่มีเงาวงแหวน

SPN1 ได้จดสิทธิบัตร เกี่ยวกับการรวมคุณลักษณะที่ทำให้มันเป็นไปได้ในการคำนวณค่า DNI (รังสีปกติโดยตรง) โดยไม่มีเงาวงแหวน วงแหวนหมุนเวียน แถบร่มเงาหรือส่วนที่เคลื่อนไหวอื่น ๆ

การใช้งาน

SPN1 เป็นเครื่องมือที่สำคัญใช้เพื่อวัดพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับการใช้งานอุตุนิยมวิทยา SPN1 โดยการวัดรังสีโดยตรงและรังสีกระจาย รวมถึงสถานะแสงอาทิตย์ (ความยาวนานแสง)